Om rapporten

Rapportnummer 19/2018
Dato 13.04.2018
Utgiver Landbruksdirektoratet 
Rapporten Beregning av nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt 2018 (PDF)

Forord

Denne rapporten beskriver beregningene for nye nasjonale satser for erstatning ved avlingssvikt. Rapporten er utarbeidet som en del av Landbruksdirektoratets gjennomgang av Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (FOR-2015-09-15-1054).