Om rapporten 

Rapportnummer18/2023
Dato13.2.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenBeregning av satser for tilskudd ved produksjonssvikt 2023 (PDF)

Forord

Denne rapporten beskriver beregningene, og foreslår nye satser til beregning av tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon. 

Nye forslag til satser er bestilt av Landbruks- og matdepartementet som en del av Landbruksdirektoratets gjennomgang i forkant av Jordbruksavtalen. Satsforslagene skal legges frem for partene i jordbruksoppgjøret.