Om rapporten 

Rapportnummer 10/2021
Dato 15.03.2021
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Bruk av norske fôrressurser (PDF)

I jordbruksoppgjøret 2020 ga avtalepartene Landbruksdirektoratet i oppdrag å vurdere forbedring av virkemidlene med sikte på økt norsk fôrproduksjon. Partene skrev i protokollen:

Som kunnskapsgrunnlag for forhandlingene i 2021 er partene enige om at Landbruksdirektoratet får i oppdrag å vurdere forbedring av virkemidlene med sikte på økt norsk fôrproduksjon.

Utredningen skal vurdere:

  • Virkemidler for bedre grovfôrkvalitet og mer klimavennlig fôring, jf. bl.a. prosjektet Grovfôr 2020.
  • Virkemidler for økt norsk produksjon av proteinvekster og avveining mot bruk av arealer egnet for korn og plantevekster til mat.
  • Virkemidler for produksjonsmåter som baserer seg på norske ressurser, beiting og utmark.