Om rapporten

Rapportnummer3-16/2024
Dato1.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
RapportenErfaringer med volummodellen og referanseprissystemet (PDF)

Bakgrunn for oppdraget

Landbruksdirektoratet er med i sekretariatet for arbeidsgruppen som skal utrede endringer i markedsordningene for melk og korn, i lys av WTO-avtalens begrensninger for internstøtte. Utredningen skal vurdere ulike alternative prismodeller, ha en redusert AMS (Aggregate Measurement of Support) som siktemål, og bygge på erfaringene fra endringene i markedsordningene for kjøtt og egg.

I 2009 ble avtalepartene enige om å reformere markedsordningene, og å velge volummodellen som fremtidig løsning for markedsregulering for storfe, svin, sau/lam og egg. Storfe ble lagt om i 2009, egg og sau/lam i 2013 og svin i 2021.

Denne rapporten vil gi en oppsummering av erfaringene med omleggingen fra målpris til planlagt gjennomsnittlig engrospris og referansepris.