Om rapporten

Rapportnummer 23/2017
Utgave  
Dato 1. juni 2017
Utgiver Avdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
Rapporten Evaluering av konkurransefremmede tiltak i prisutjevningsordningen for melk 2017

Sammendrag

Evalueringen omfatter konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk (PU) gjeldende fra 1. juli 2007, videreført med visse justeringer fra 1. juli 2013, og sist endret med virkning fra 1. juli 2016. Evalueringsperioden 2011–2016 er valgt for å kunne bygge videre på den analysen som ble foretatt i Statens landbruksforvaltnings (SLF) rapport 22/2012.

Ut fra mandatet for evalueringen og føringer som ligger til grunn for de ovenfornevnte endringene i prisutjevningsordningen for melk, har Landbruksdirektoratet basert den faglige analysen og vurderingen på utvikling i markedsandeler, innovasjoner og økonomiske nøkkeltall for aktørene i prisutjevningsordningen. Hovedfokus har vært å kunne vurdere effekter av de konkurransefremmende tiltakene for de analyserte selskapene.