Om rapporten

Rapportnummer 22/2012
Utgave  
Dato 31. oktober 2012
Utgiver Avdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
Rapporten Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk 2012

Sammendrag

Evalueringen omfatter konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk (PU) gjeldende fra 01.07.2007.

Ut fra mandatet og de politiske forutsetningene som ligger til grunn for de endringene som ble gjennomført i prisutjevningsordningen for melk fra 01.07.2007, har SLF basert den faglige analysen og vurderingen på utvikling i volum og markedsandeler samt utvikling i økonomiske nøkkeltall for aktørene i prisutjevningsordningen. Hovedfokus har vært å kunne vurdere effekter av de konkurranserettede tiltakene for de analyserte selskapene.