Om rapporten

Rapportnummer12/2024
Dato15.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling landbruksproduksjon
RapportenEvaluering av sonegrenser for distriktstilskudd kjøtt i Stjørdal kommune (pdf)

Sammendrag

I jordbruksoppgjøret 2023 bestilte avtalepartene en spesifikk evaluering av sonegrensene for distriktstilskudd kjøtt i Stjørdal. Bakgrunnen for bestillingen er at Norges Bondelag mener det må ha blitt begått en feil da sonegrensene for distriktstilskudd kjøtt ble trukket opp i Stjørdal. De mener feilen må rettes opp slik at sonegrensene i Stjørdal harmonerer og følger samme prinsipp som resten av fylket og landet. De som har jobbet med saken lokalt i Stjørdal, mener at de påståtte uriktige sonegrensene har medført at altfor store arealer ligger i sone 1 i stedet for sone 2, og eventuelt sone 3.

I denne rapporten har vi evaluert ulike kriterier slik som meter over havet, teigstørrelse, hellingsgrad og jordkvalitet. Data for Stjørdal kommune er sammenlignet med data fra Verdal kommune fordi dette er en sammenlignbar kommune. Landbruksdirektoratet har vært på befaring i Stjørdal og Verdal i forbindelse med arbeidet med evalueringen. Der fikk vi presentert saken fra blant annet kommunens og lokale bønder sitt ståsted. Vi fikk også presentert deres forslag til nye sonegrenser i Stjørdal kommune.

Arbeidet har vist at det er vanskelig å evaluere sonegrensene i én kommune isolert. Det er også slik at sonegrensene for distriktstilskudd kjøtt i Norge har blitt fastsatt på grunnlag av både objektive og subjektive kriterier. Det er med bakgrunn i dette, vanskelig å si om sonegrensene er riktig eller feil flere tiår etter at de ble fastsatt. Evalueringen viser imidlertid at det kan virke som at noen av de objektive kriteriene, særlig høydemeter, kan være vurdert annerledes i Stjørdal kommune enn i Verdal kommune. Det er her viktig å være oppmerksom på at direktoratet kun har sammenlignet sonegrensene for distriktstilskudd kjøtt i Stjørdal med Verdal kommune. Resultatet kan derfor være et annet dersom det gjennomføres en bredere evaluering av sonegrensene i hele eller større deler av landet. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har evaluert sonegrensene i Verdal, kun brukt de som sammenligningsgrunnlag.