Om rapporten

Rapportnummer 15/2022
Dato 01.03.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
Rapporten Forslag til endringer i kravspesifikasjonen for rå melk (pdf)

Sammendrag

Etter jordbruksoppgjøret i 2021 fikk Landbruksdirektoratet i oppgave å gjøre en utredning av eventuell teknisk justering i kravspesifikasjonen for melk frem mot jordbruksoppgjøret i 2022.

Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten har to funksjoner. Den angir hva som er akseptabel kvalitet ved kjøp og salg av rå melk innenfor forsyningsplikten, samtidig definerer den representantvaren melk under jordbruksavtalens målprissystem.

Dagens system definerer representantvaren til å være kumelk som inneholder mellom 3,8-4,4 prosent fett og 3,1-3,6 prosent protein og geitemelk som inneholder mellom 10,7 og 13,5 prosent tørrstoff. I rapporten gjøres en vurdering av om det er behov for å oppdatere intervallene.

Alternativ tilnærming er tatt opp i jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene 2021, med et ønske om å endre kravspesifikasjonen til å knyttes opp mot en spesifikk fett- og proteinprosent, med mulighet for tillegg og trekk for avvik. Dette innebærer en ny målprismodell. Denne alternative tilnærmingen er utredet i rapporten.