Om rapporten

Rapportnummer40/2022
Dato12.12.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet, NLR og LMD
RapportenGjennomgang av klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt (pdf)

Oppsummering

I Reindriftsavtalen 2022/2023 ble avtalepartene ved Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) enige om å foreta en gjennomgang av klassifiseringssystemet for reinsdyrslakt. Denne rapporten er et svar på dette oppdraget.

Hovedformålet med rapporten er å gi avtalepartene et beslutningsgrunnlag om hvorvidt det er behov for justeringer i dagens klassifiseringssystem for at systemet skal fungere etter sin hensikt, og at systemet på best mulig måte støtter opp under gitte reindriftspolitiske mål.

Basert på arbeidsgruppens kjennskap og erfaringer med klassifiseringssystemet, gjennomgang av klassifiseringssystemet ved Stensaas Reinsdyrslakteri, presentasjon av Klassifiseringsutvalgets arbeid ved leder av utvalget, og tilbakemeldingen fra spørreundersøkelsen til næringen, har arbeidsgruppen drøftet hvordan klassifiseringssystemet fungerer ut fra formålet.

Arbeidsgruppens vurdering av hvordan klassifiseringssystemet fungerer fremkommer i kap. 4, hvordan organiseringen av systemet fungerer fremkommer i kap. 5. Oppsummering og forslag til tiltak fremkommer i kap. 6.

Arbeidsgruppen har kommet frem til at klassifiseringssystemet i hovedsak fungerer etter sin hensikt, men at det er områder som bør gjennomgås og forbedres.