Om rapporten 

RapportnummerM-2597
Dato29.9.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet og Miljødirektoratet
RapportenKunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak (PDF)

Sammendrag

Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak.

Rapporten svarer på to oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- matdepartementet til berørte etater:

  1. Utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i skog.
  2. Utrede tiltak og virkemidler som kan opprettholde eller forbedre den økologiske tilstanden i skog.

Rapporten viser status og utvikling for indikatorer som er relevante for en differensiert forvaltning i skog, og vurderer hvilken utvikling i disse som vil indikere bedre økologisk tilstand framover.

Det er videre vurdert tiltak og tilhørende virkemidler for hhv. skogbruksforvaltning, miljøforvaltning og arealforvaltning i ulike sektorer. Vi har også vurdert noen sektorovergripende problemstillinger.

Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i samarbeid, med medvirkning av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg og Kommunal- og distriktsdepartementet.