Om rapporten 

Dato 15.3.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Landbruksdirektoratets årsrapport 2021 (PDF)

Landbruksdirektoratet skal iverksette landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. I 2021 leverte vi mange tjenester og oppdrag med stor bredde til landbruksbasert næringsliv, regionale og lokale myndigheter, samarbeidspartnere og Landbruks- og matdepartementet (LMD), som eier- og oppdragsdepartement.

Når vi tar hensyn til de utfordringene koronapandemien har gitt oss, er det min klare mening at vi likevel utførte samfunnsoppdraget på en meget god måte i 2021.

Fremover må vi omstille oss for å møte nasjonale omstillingsbehov, store samfunnsutfordringer og ikke minst bidra til å realisere FNs bærekraftmål. Behovet for å sikre nok mat av god kvalitet, sammen med å ivareta naturmangfold og miljøgoder, blir sentralt fremover. Rollen vår som myndighetsutøver, kunnskapsleverandør og nytenkende rådgiver blir viktig på veien dit.