Om rapporten 

Rapportnummer 31/2020
Dato 03.09.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Målprisrapport 2019–2020 (PDF)

Forord 

I den årlige jordbruksavtalen er det fastsatt målpriser på en rekke sentrale jordbruksvarer. Målprisen skal være en gjennomsnittlig pris for en varegruppe, som det skal være mulig å oppnå i et balansert marked. Den fastsatte målprisen gjelder normalt for perioden fra 1. juli det året jordbruksavtalen blir inngått til 30. juni påfølgende år. Det er jordbruksorganisasjonenes ansvar å holde gjennomsnittsprisene på eller under den avtalte målprisen, og markedsregulatorene skal løpende rapportere oppnådd pris (noteringspris) til Landbruksdirektoratet. Norske Felleskjøp BA er markedsregulator for korn, Tine SA for melk og Nortura SA for kjøtt. I grøntsektoren er det ingen markedsregulator. Bestemmelsene for målpris og markedsregulering står nærmere omtalt i den til enhver tid gjeldende jordbruksavtalen, som ligger elektronisk på sidene til Landbruks- og matdepartementet.

Pris- og markedsvurderinger for 2019 – 2020

I denne rapporten viser vi først om målprisene ble oppnådd i avtaleåret 2019–2020, og vurderer markedsforholdene for hver av målprisvarene. I 2019–2020 var det målpris på fem kornarter, melk, svinekjøtt, poteter, epler og ti grønnsaksslag. De seinere årene er målprisen blitt avviklet for flere jordbruksvarer. I kapittel 2 i rapporten gjør vi pris- og markedsvurderinger for viktige norske jordbruksvarer som ikke har målpris. Vi vurderer også markedene for viktige norske jordbruksvarer i årlige rapporter som publiseres i februar måned. «Markedsrapport 2019 – Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksvarer og RÅKvarer» (rapport nr. 8/2020) og «Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Rapport for 2019» (rapport nr. 2/2020) er tilgjengelige på www.landbruksdirektoratet.no.