Om rapporten 

Rapportnummer 27/2021
Dato 01.09.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Målprisrapport 2020–2021 (PDF)

Forord

I den årlige jordbruksavtalen er det fastsatt målpriser på en rekke sentrale jordbruksvarer. Målprisen skal være en gjennomsnittlig pris for en varegruppe, som det skal være mulig å oppnå i et balansert marked. Den fastsatte målprisen gjelder normalt for perioden fra 1. juli det året jordbruksavtalen blir inngått til 30. juni påfølgende år.

Det er jordbruksorganisasjonenes ansvar å holde gjennomsnittsprisene på eller under den avtalte målprisen, og markedsregulatorene skal løpende rapportere oppnådd pris (noteringspris) til Landbruksdirektoratet. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn, Tine SA for melk og Nortura SA for kjøtt. I grøntsektoren er det ingen markedsregulator. Bestemmelsene for målpris og markedsregulering står nærmere omtalt i den til enhver tid gjeldende jordbruksavtalen, som ligger elektronisk på sidene til Landbruks- og matdepartementet.

Pris- og markedsvurderinger for 2020–2021

I denne rapporten viser vi først om målprisene ble oppnådd i avtaleåret 2020–2021, og vurderer markedsforholdene for hver av målprisvarene. I 2020–2021 var det målpris på fem kornarter, melk, svinekjøtt, poteter, epler og ti grønnsaksslag. De seinere årene er målprisen blitt avviklet for flere jordbruksvarer. I kapittel 2 i rapporten gjør vi pris- og markedsvurderinger for viktige norske jordbruksvarer som ikke har målpris.

Vi vurderer også markedene for viktige norske jordbruksvarer i årlige rapporter som publiseres i februar måned. «Markedsrapport 2020 – Markeds- og prisvurderinger av sentrale norske landbruksvarer og RÅK-varer» (rapport nr. 5/2021) og «Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Rapport for 2020» (rapport nr. 6/2020).