Om rapporten

Rapportnummer3/2024
Dato915.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
RapportenMarkedsrapport 2023 (pdf)

Sammendrag

Rekordsvak kornhøst

Prognosene anslår en produksjon på 803 000 tonn korn, erter og oljefrø for sesongen 2023–2024. Det er 43 prosent lavere enn forrige sesong og 30 prosent under gjennomsnittet for de fem foregående sesongene, inkludert tørkesesongen 2018–2019. Den lave produksjonen fører til økt behov for import av matkorn og karbohydratråvarer.

Matmelprisene fortsatte å øke i 2023 på grunn av økte produksjonskostnader og fortsatt høy målpris på mathvete. Omsetningen av kraftfôr gikk noe ned.

Mindre melk

Tørke og flom gav dårlig fôrkvalitet og bidro til at det ble levert mindre melk enn forventet i 2023. Samtidig økte etterspørselen etter meieriprodukter.

Melkeprodusentene leverte 1 404 mill. liter melk til meieri i 2023, det var 63 mill. liter mindre enn året før. Det ble brukt 1 398,9 mill. liter ku- og geitemelk til meieriprodukter, en nedgang på 4,4 prosent. Reguleringslageret for tørrmelk og hvitost ble betydelig redusert.

Overskudd på kjøtt

Etterspørselen etter kjøtt ble lavere enn forventet i 2023, og det ble lagt mye storfe og svin på lager.

Det ble produsert 90 600 tonn storfekjøtt, en nedgang på 1,6 prosent fra 2022. Også produksjonen av svinekjøtt, sau og lam gikk ned. Trenden med økt produksjon og etterspørsel etter kylling fortsatte. Det ble produsert 1 526 tonn reinsdyrkjøtt, en betydelig økning fra året før.

Mangel på egg

Etter flere år med overskudd, var det mangel på egg i flere perioder i 2023. Salget i butikk ble større enn forventet, og et høyt internasjonalt prisnivå bidro til at industrien etterspurte mer norske egg enn før.

Importen av ferske egg var på 611 tonn, mot 164 tonn året før.

Variert sesong for frukt og grønt

Dårlig vær i vekstsesongen var utfordrende for deler av frukt og grønt-sektoren. Lagrene av poteter og lagringsgrønnsaker var lavere mot slutten av 2023 enn ett år tidligere.

2023 ble derimot et godt år for veksthusproduksjonen av agurk og tomat, hvor det ble satt rekord i omsetning og norskandel. Det var også rekordhøy samlet omsetning av norsk frukt.

Økt produksjon av RÅK-varer

I 2023 ble det utbetalt 161 mill. kroner i RÅK-tilskudd for salg av 104 300 tonn RÅK-varer. I produksjonen av RÅK-varer ble det brukt ca. 32 950 tonn tilskuddsberettigede råvarer, en økning på 19 prosent fra 2022.

Den svake krona har styrket konkurranseevnen til norsk RÅK-industri.

Rekordhøye tømmerpriser

I 2023 ble det solgt 11,12 mill. kubikkmeter norsk tømmer. Dette var 0,51 mill. kubikkmeter mindre enn i rekordåret 2022, en nedgang på 4,6 prosent.

Bruttoverdien for skogeier var på 6 mrd. kroner, en økning på 3 prosent. Økningen skyldes rekordhøye priser på grunn av redusert utbud av tømmer på verdensmarkedet.