Om rapporten 

Rapportnummer44/2023
Dato29.11.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet 
RapportenMatsvinn i jordbrukssektoren  (PDF)

Sammendrag

Det kartlagte matsvinnet i jordbrukssektoren utgjorde totalt 93 190 tonn i 2022, dette tilsvarer 3,6 prosent av de produserte mengdene i produksjonssektorene kjøtt, melk, egg, matkorn og grønt. Matsvinnet er lavest i de animalske produksjonene og høyest i planteproduksjonene.

Kartleggingen omfatter matsvinn i jordbrukets primærledd, det vil si ledd og prosesser fra høsting og slakting, avgrenset opp mot videresalg og/eller industri.

Matsvinn per produksjonssektor i 2022:

Kjøtt

1 634 tonn matsvinn ble kartlagt i kjøttsektoren, dvs. 0,6 prosent av slakte­mengdene. Summen inkluderer alle kjøttslag som blir slaktet og skal bli mat. Store produksjoner som storfe og svin har relativt sett et svært lavt matsvinn, mens slaktekylling har en noe høyere matsvinnandel.

Melk

Det ble registrert et matsvinn i primærleddet i melkesektoren på rundt 2 mill. liter i 2022. Dette utgjør 1,4 promille av produsert mengde ku- og geitmelk.

Egg

Matsvinnet i 2022 ble beregnet til 330 tonn, og utgjorde 0,57 prosent av den totale mengden egg som ble levert til eggpakkeriene.

Matkorn

Det kartlagte matsvinnet for matkorn i 2022 var 37 436 tonn, dvs. 14,4 prosent av tilgjengelig mengde.

Beregnet matsvinn i matkornsektoren svinger sterkt fra år til år. Dette skyldes blant annet værforhold og store variasjoner i lagerbeholdningene. En gjennomsnittsberegning over flere år gir derfor et mer korrekt bilde av den faktiske situasjonen.

En gjennomsnittsberegning for de fem siste årene viser at matsvinnet i kornsektoren var på 10 169 tonn per år, det tilsvarer 6,4 prosent av tilgjengelig mengde.

Grønt

Matsvinnet i primærleddet i grøntsektoren er beregnet til 51 785 tonn, og utgjorde 10,6 prosent av produk­sjonen i 2022, Over halvparten av matsvinnet i primærleddet i grøntsektoren skjer ved jordbruks­foretakene.