Om rapporten

Rapportnummer 4/2022
Dato 03.03.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
Rapporten Omverden til norsk landbruk og matindustri 2021 (pdf)

Sammendrag

Økte matvarepriser

Globale matvarepriser steg i 2021 til det høyeste nivået siden 2011. Planteoljer og kornvarer steg mest i pris. Hovedårsaken var at global etterspørsel økte mer enn forventet da verden gjenåpnet etter nedstengning.

Økte priser på innsatsfaktorer

Oljeprisen steg gjennom 2021 til det høyeste nivået på sju år i starten av 2022. Internasjonale fraktpriser skjøt i været som følge av stor etterspørsel og en global logistikkrise. Prisen på andre viktige innsatsfaktorer som naturgass, kunstgjødsel og strøm økte også kraftig i 2021.

Korn og kraftfôr: Kraftig prisvekst på verdensmarkedet

Verdensmarkedsprisene på korn og kraftfôrråvarer var allerede høye ved inngangen til året, men i 2021 økte de til rekordnivåer. Værutfordringer og generell råvareboom førte til kraftig prisvekst for viktige importvarer som soyabønner, mais og hvete, og det ventes at prisene vil holde seg høye en stund framover.

Melk: økte priser på tross av relativt lite handel

10 prosent av melken som produseres globalt, foredles til meieriprodukter som eksporteres. Prisene steg betydelig for meieriprodukter mot slutten av 2021 og inn i 2022. Det er ventet kun moderat produksjonsøkning i de store eksportørlandene og fortsatt høye priser internasjonalt på kort sikt.

Kjøtt: økt produksjon og fortsatt utfordringer med svinepest

Kjøttproduksjonen økte i 2021 med 4,2 prosent, drevet spesielt av en betydelig vekst i svinekjøttproduksjonen i Kina. Det internasjonale kjøttmarkedet er fortsatt preget av utbruddet av svinepest i flere asiatiske land. Fugleinfluensa har skapt utfordringer for markedet for fjørfekjøtt i Europa. Verdensmarkedsprisene økte betydelig for fjørfekjøtt, men ikke for svinekjøtt.

Egg: normalisering av produksjon og prisutvikling

Det globale markedet for skallegg kom i større grad i balanse etter et krevende 2020. Eksportprisene utviklet seg også mer som normalt i 2021 enn året før.

Grønt: tomatproduksjon i endring

Potetproduksjon i EU rammes av økte produksjonskostnader. Tomatproduksjonen i EU økte i 2021, men dyrkingen vris i stadig større grad mot småtomater og alternative veksthusvekster.

Skognæringen: stor etterspørsel og høye priser

Utfordringene i 2020 forårsaket av covid-19-pandemien ble i 2021 snudd til et toppår for skog- og trenæringen med stor etterspørsel etter tømmer og treprodukter. Høye priser på trelast og spesielt sagtømmer ga ny avvirkningsrekord i 2021.

Import og eksport: betydelig økning i 2021

I 2021 ble det importert jordbruksvarer for 89,7 mrd. kroner til Norge, en økning på 8,5 prosent fra året før. Samtidig ble det eksportert for 14,3 mrd. kroner, en økning på 6,3 prosent fra 2020.