Om rapporten

Rapportnummer7/2023
Dato9.3.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
RapportenOmverdenen til norsk landbruk og matindustri 2022 (pdf)

Sammendrag

Internasjonale matvarepriser historisk høye i 2022

Globale matvarepriser steg i 2022 til det høyeste nivået som er registrert på FNs prisindeks. Hovedårsaken var at krigen i Ukraina førte til redusert tilgang på viktige råvarer og høye energipriser. I Norge ble prisveksten forsterket av at den norske kronen svekket seg mot både dollar og euro.

Økte priser på innsatsfaktorer

Prisene på olje og gass økte kraftig som følge av krigen i Ukraina. Dette bidro til at både mineralgjødsel og strøm ble mye dyrere i 2022. Kostnader til sjøfrakt gikk derimot ned fra toppnivået i 2021.

Korn og kraftfôr: høye priser, relativt stor tilgang

Verdensmarkedsprisene på korn og kraftfôrråvarer nådde nye rekordnivåer etter at Russland invaderte Ukraina. Stor produksjon har derimot gitt noe lavere priser i starten av 2023, og Norge blir mindre avhengig av import etter den gode norske kornhøsten.

Melk: kraftig prisøkning og -reduksjon i løpet av 2022

Global melkeproduksjon økte i 2021, mens den i EU gikk litt ned. Internasjonale priser på melk og meieriprodukter økte kraftig i første halvår 2022, mens de i andre halvår falt, med unntak for ost.

Kjøtt: lav produksjonsvekst og mindre handel

Kjøttproduksjonen økte i 2021 med 1,2 prosent, en betydelig lavere vekst enn året før. Samtidig bidro rekordhøye priser og økonomiske nedgangstider til en nedgang i handelen. Fugleinfluensa har skapt utfordringer for store produsent- og eksportørland av fjørfeprodukter og bidratt til prispress.

Egg: sterkt økte priser

Prisen på egg var rekordhøy i EU og USA grunnet økte produksjonskostnader og utfordringer med produksjonen grunnet fugleinfluensa.

Grønt: kostnadsvekst påvirker produksjonen

Markedet for grønnsaker, frukt og poteter er preget av økte kostnader til både produksjon og lagring. Dette påvirker både avlingsstørrelser og viljen til å satse på videre produksjon av samme vekster.

Skog: prisnedgang for trelast, oppgang for massevirke

Eksportprisene for trelast har falt kraftig i 2022, mens sagtømmerprisene holder seg på et høyt nivå. Stor etterspørsel har ført til økte priser på massevirke i andre halvår.

Import og eksport: ned i mengde, opp i verdi

I 2022 ble det importert jordbruksvarer for 102,9 mrd. kroner til Norge, en økning på 15 prosent fra året før. Samtidig ble det eksportert for 16,8 mrd. kroner, en økning på 18 prosent fra 2021. Målt i mengde gikk derimot både importen og eksporten ned i 2022.