Om rapporten

Rapportnummer4/2024
Dato15.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
RapportenOmverdenen til norsk landbruk og matindustri 2023 (pdf)

Sammendrag

Internasjonale matvarepriser falt

Etter å ha nådd rekordhøye nivåer i 2022, falt matvareprisene tilbake til et mer normalt nivå i 2023.

Kronekursen var svak hele året, noe som bidro til at importprisene på mange jordbruksvarer forble høye.

Etter å ha økt kraftig i 2022 som følge av krigen i Ukraina, var energiprisene mer stabile i 2023.

Kornprisene har stabilisert seg

Global kornproduksjon er økende, men økt etterspørsel fører til at globale sluttlagre blir mindre.

Norsk import av mathvete gikk opp fra 2022 til 2023, men var likevel mindre enn gjennomsnittlig import de siste ti årene.

Verdensmarkedsprisene på korn har stabilisert seg, etter en periode med store svingninger.

Prisene gikk ned for alle meieriprodukter

Internasjonale priser på melk og meieriprodukter var svært høye i 2022. I 2023 gikk prisene ned igjen, men mot slutten av året begynte de på nytt å stige.

Global melkeproduksjon øker stabilt. Andelen som blir handlet over landegrenser, ligger rundt 10 prosent.

Lavere priser på kjøtt

Global kjøttproduksjon økte i 2023, drevet først og fremst av økte tilførsler av gris og fjørfe. Produksjonsveksten i verden er redusert, blant annet på grunn av flere utbrudd av fugleinfluensa.

Etter å ha økt kraftig i 2022, lå internasjonale kjøttpriser lavere i 2023. Prisnedgangen i andre halvår var drevet av økte tilførsler på verdensmarkedet. Fortsatt høye priser og lav økonomisk vekst bidro til en nedgang i handelen på ca. 1 prosent.

Global eggproduksjon falt både i 2021 og 2022

Global eggproduksjon gikk ned, blant annet på grunn av utbrudd av fugleinfluensa og økte kostnader på innsatsfaktorer. Etter en kraftig økning i 2022, stabiliserte prisene seg noe i 2023.

Mindre import av grønnsaker og epler

Norsk import av både poteter, tomater og epler var lavere i 2023 enn i foregående år.

Produksjonen av både poteter og grønnsaker har gått ned i EU.

Blomsterhandelen i endring

Den internasjonale blomsterhandelen domineres fortsatt av Nederland, men landene ved Ekvator tar stadig større markedsandeler.

Rekordhøye tømmerpriser

Endringer i verdensmarkedet ga rekordhøye tømmerpriser i Norge i 2023.

Importen av jordbruksvarer øker (målt i verdi)

Samlet import av jordbruksvarer var på 113,6 mrd. kroner i 2023, en økning på 10 prosent fra året før. Målt i mengde har imidlertid importen gått ned det siste året. Importverdien økte blant annet på grunn av den svake kronekursen.

Varer som blir importert tollfritt utgjør den største andelen av importen. RÅK-varer utgjorde 18 prosent av importverdien i 2023.

Eksporten av jordbruksvarer øker jevnt

Samlet eksport av jordbruksvarer var på 19,5 mrd. kroner i 2023, en økning på 15 prosent fra 2022.