Om rapporten

Rapportnummer Tillegg til rapport nr. 15/2021
Dato 15.09.2021
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Produksjon av økologiske jordbruksvarer (PDF)

Sammendrag

Produksjonen og andelen økologisk av total produksjon er rekordstor for korn

I 2020–2021 ble det levert nesten 15 600 tonn økologisk korn, erter, oljefrø og åkerbønner til norske kornmottak. Dette er den største mengden som er levert noensinne, og utgjør en økning fra forrige avtaleår på 11 prosent. Andelen økologisk av total mengde levert korn var også rekordhøy, på 1,25 prosent.

Havre er det kornslaget det ble produsert mest økologisk av. Produksjonen av bygg og havre økte, mens hveteproduksjonen gikk ned.

Nedgang i omsetningen av kraftfôr for alle dyreslag

Omsetningen av økologisk kraftfôr gikk ned med 6 prosent, og det var en nedgang for alle dyreslag. Omsetningen av økologisk kraftfôr til fjørfe gikk mest ned. På tross av nedgangen, er andelen økologisk av total omsetning omtrent uendret fra forrige sesong.

Samlet prisvekst var den laveste på flere år.

Andel økologisk av total omsetning i grossistleddet er uforandret for frukt og grønnsaker

Andel økologisk av total omsetning i grossistleddet holder seg uforandret på om lag 2,5 prosent. Omsetningen av økologiske agurker er doblet denne sesongen sammenlignet med 2019–2020.

Størst økning var for økologiske veksthusgrønnsaker

Omsetningen av økologiske poteter har gått ned de siste årene, mens omsetningen av konvensjonelt produserte poteter har gått opp. Det betyr at andel økologisk av totalomsetningen har gått ned de siste årene.

Samlet sett har omsetningen av norske økologiske frilandsgrønnsaker økt med 7 prosent sammenlignet med forrige sesong. Gulrot er den største økologiske produksjonen, målt i tonn, og det var gulrotomsetningen som økte mest, målt i tonn. I prosent var det stilkselleriproduksjonen som økte mest, med en tidobling.

Den totale omsetningen av økologiske veksthusgrønnsaker har økt med 54 prosent sammenlignet med sesongen før. Den økologiske omsetningen har økt for alle veksthusproduksjonene, og den største økningen i prosent er for crispysalat.

Historisk lav fruktproduksjon

Sesongen 2020–2021 var utfordrende for produksjonen av alle fruktslag, og total produksjon ifølge tall fra Fruktlagerinspektøren viste en nedgang totalt på nesten 4 000 tonn.