Om rapporten 

Rapportnummer2019
Dato2019
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenRapport om Fylkesmannens saksbehandling etter eiendomsregelverket i 2019 (PDF)

Sammendrag

Denne rapporten presenterer en oversikt over antall enkeltsaker Fylkesmannen har behandlet etter jord- og konsesjonslov i tidsrommet 2005 – 2019. Den første delen gir en generell omtale av bestemmelsene det er fattet vedtak etter, og enkelte kommentarer til statistikken. Alle tabeller som viser antall enkeltvedtak fattet av Fylkesmannen, og utfallet av saken, ligger som vedlegg. Det er tidvis ulike tidsserier under de ulike tabellene. Dette skyldes at regelverket har blitt endret, slik at nye rapporteringspunkter har kommet til underveis i tiden etter 2005.