Om rapporten

Rapportnummer46/2023
Dato1.12.2023, revidert 20.12.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet 
RapportenRessursregnskap for reindriftsnæringen (PDF)

Forord

«Ressursregnskap for reindriftsnæringen» er en årlig rapport om ressurssituasjonen i næringen. Rapporten bygger hovedsakelig på de opplysninger som framkommer i reineiernes reindriftsmeldinger og søknader om erstatning for rovvilttap.

Rapporten belyser forhold som er knyttet til beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon og tap. Vedleggsdelen omfatter næringsoversikter, både på områdenivå og distriktsnivå, samt distriktskart og oversikter over gjeldende rammebetingelser for reindriften.

I tillegg til rapportering gjennom ressursregnskapet foreligger «Totalregnskap for reindriftsnæringen». Totalregnskapet er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i næringen, utarbeidet av partsoppnevnt Økonomisk utvalg som grunnlag for reindriftsavtaleforhandlingene.