Om rapporten 

Rapportnummer47/2022
Dato15.12.2022
UtgiverLandbruksdirektoratet
Rapporten

Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk (PDF)

Vedlegg til rapporten (PDF)

Landbruks- og matdepartementet ga 19. april 2022 Landbruksdirektoratet i oppdrag å gjennomføre en evaluering av de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk. Landbruksdirektoratet skal samarbeide med Konkurransetilsynet om konkurransefaglige vurderinger, og skal benytte en referansegruppe i arbeidet, med representasjon fra industriaktørene i meierimarkedet og andre organisasjoner og institusjoner.

Evalueringen omfatter konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk (PU) gjeldende fra 1. juli 2007, videreført med visse endringer fra 1. juli 2013, og sist endret med virkning fra 1. juli 2016. Evalueringsperioden fra 2007 og til 2021, med særlig fokus på årene 2017-2021 er valgt for å kunne bygge videre på den analysen som ble foretatt i Landbruksdirektoratets rapport 23/2017.