Om rapporten

Rapportnummer 3/2017
Utgave  
Dato 16. januar 2017
Utgiver Avdeling handel og industri i Landbruksdirektoratet
Rapporten Utredning av modell for innfrakttilskudd i prisutjevningsordningen for melk 2016-2017

Sammendrag

Utredningen omfatter gjennomgang av ulike elementer og en oppdatering av beregningsgrunnlaget som brukes for å beregne innfraktsatsene i prisutjevningsordningen for melk. Videre utreder Landbruksdirektoratet ulike modeller for innfrakttillegg. Effekter for geografiutjevningen og de ulike aktørene er vurdert. Utredningen omfatter også en vurdering av antall basismeierier og konsekvenser av endringer i kommunestruktur. 

Innfraktmodellen ble sist utredet i 2007, og endringer trådte i kraft 01.02.2008 med sikte på at modellen skulle beholdes for en periode på minimum 10 år. Det tas sikte på innføring av ny modell fra 1. juli 2017.

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet