Om rapporten

Rapportnummer 24/2020
Dato 03.06.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet 
Rapporten

Utredning om særskilt distribusjonstilskudd i prisutjevnings-ordningen for melk

Sammendrag

Denne rapporten er laget for å svare på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet av 31. mars 2020.

Landbruksdirektoratet ble i mandatet bedt om å gi en oppdatert beskrivelse av hvordan distribusjonen av flytende melkeprodukter foregår for de ulike dagligvare- og industriaktørene samt gi en oppdatert vurdering av kostnadene ved distribusjon hos de ulike aktørene. I henhold til mandatet skal direktoratet videre vurdere årsakene til eventuelle forskjeller i distribusjonskostnadene for de ulike aktørene og vurdere virkningene av det særskilte distribusjonstilskuddet for bondens økonomi, meieriselskapene, distribusjonsleddet, dagligvarekjedene og forbrukeren.

I tillegg til oppdatering av nasjonale tall for markedsandeler, skal direktoratet gi en oversikt over regional markedsfordeling på flytende melkeprodukter. Direktoratet ble i mandatet også bedt om å oppdatere deler av tallgrunnlaget fra Rapport nr. 23/2017 Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk.