Om rapporten 

Rapportnummer2023/11
DatoNovember 2023
UtgiverLandbruksdirektoratet og Oxford Research
RapportenEvaluering av nasjonal strategi for økologisk jordbruk (PDF)

I Jordbruksoppgjøret 2022 ble avtalepartene enige om å gjennomføre en midtveisevaluering av «Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018-2030». 

Strategien skulle vurderes midtveis i lys av markedsutviklingen, i løpet av 2023.  Hensikten med evalueringen er å få en vurdering av resultater og virkninger så langt i perioden og anbefale eventuelle tilpasninger for å nå målene. For utfordringer som er nevnt i strategien bør det synliggjøres i hvilken grad virkemiddelbruken har bidratt til å løse flaskehalser. 

Landbruksdirektoratet la oppdraget ut på anbud i desember 2022 og Oxford Research vant anbudet. 

Som grunnlag for rapporten har Oxford Research blant annet intervjuet 24 ulike aktører som representer hele verdikjeden inkludert faglag, FOU – institusjoner og forvaltning.