Til hovedinnhold

Om Landbruksdirektoratet, landbruk og matindustri

Her finner du brosjyre med noen sentrale fakta.

Myrlandskap.jpg

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet, og legger til rette for landbruket og matindustrien. Landbruksdirektoratet er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

I denne brosjyren kan du lese mer om Landbruksdirektoratets ansvar og oppgaver samt fakta om norsk landbruk og matindustri.

Om Landbruksdirektoratet juni 2023
Om Landbruksdirektoratet juni 2023

Om Landbruksdirektoratet og noen fakta om landbruk og matindustri (PDF)