Slik er vår rekruteringsprosess

1. Søknad

Søker du jobb i Landbruksdirektoratet, registrerer du søknaden på Jobbnorge.no. Her registrerer du CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål.  For at vi skal velge ut de beste kandidater til intervju, er det viktig at du forteller oss noe om deg selv. Du bør også skrive noe om hvorfor du har lyst å jobbe i Landbruksdirektoratet og hvilken motivasjon du har for stillingen.  

Landbruksdirektoratet behandler ikke åpne søknader.  

2. Intervju

Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte nærmeste leder til stillingen sammen med en medarbeider fra avdelingen og en representant for de ansatte. For de fleste stillinger vil det være aktuelt med to intervjuer. 

3. Instilling

Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i ansettelsessaker besluttes av Ansettelsesrådet i Landbruksdirektoratet. Rådet består av representanter fra ledelsen og de ansatte.    

4. Tilbud

Etter at innstillingen er vedtatt, blir de(n) aktuelle kandidaten(e) kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev samt arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i ansettelsesaken.    

Søkere på stilling (er) i offentlig forvaltning kan be om å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis. For øvrig viser vi til nærmere regler om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).