Er du student?

  • Landbruksdirektoratet har praksisplasser for jusstudenter via praksisordninger på de aktuelle Universitetene.  
  • Vi har også mulighet til å ta inn studenter fra universitet eller høyskole som ønsker praksis, avhengig av fagområde og arbeidspress generelt i den aktuelle seksjonen.  
  • Vi vil gjerne samarbeide med masterstudenter som er interessert i å skrive en oppgave om områder vi forvalter.  
  • Landbruksdirektoratet er også med i den statlige lærlingordningen, og tar inn en lærling innen kontor og administrasjon annethvert år.  

Hvis du er student som har spørsmål angående dette, send oss en e-post