Sammen skaper vi et godt miljø

Vi er opptatt av å skape et godt fagmiljø og arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Vi er avhengig av at alle medarbeidere tar ansvar, er opptatt av faglig kvalitet, samarbeid og skaper gode resultater, for å kunne nå vårt samfunnsoppdrag. 

I personal- og lønnspolitikken har vi avtalt medarbeider- og lederkriterier, som skal rettlede ansatte i det daglige arbeidet. Kriteriene bruker vi i medarbeider- og lønnssamtalen.

Ina er rådgiver i fagavdelingen ressurs og areal

Ina Talmo er utdannet på NMBU med en master i miljøvitenskap, og har tidligere jobbet som fagleder jordbruk i Åmot kommune.

Ina Kristine Talmo i kontorlandskap
Ina Talmo i kontorlandskap

– Jeg jobber i seksjon for miljø og klima hvor vi har mange spennende fagområder. Dette innebærer blant annet utredninger av ulike miljø- og klimatiltak for Landbruksdirektoratet sine ordninger, samt bidrag inn i ulike etatssamarbeid. Vi har også ulike faggrupper som jobber innenfor klima, jordhelse, naturmangfold osv. som gir mulighet for faglig påfyll og fordypning, samt kjennskap til de ulike aktuelle forskningsmiljøene i Norge.

– Mine ansvarsområder i direktoratet er i stor grad arbeid med tilskuddsordningen «Regionale miljøtilskudd», hvor jeg er team-koordinator og ansvarlig for kartfunksjonaliteten til ordningen. I tillegg er jeg ansvarlig for «Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg», direktoratets miljøstatistikksider og behandler og vurderer søknader gjennom «Klima- og miljøprogrammet». Dette gir en arbeidshverdag med stor læringskurve innenfor ett bredt spekter av fagområder og en bredere kunnskap innenfor tekniske oppgaver.

Tim jobber som jurist i Oslo

Tim Leiss er utdannet jurist og jobber i Seksjon direktetilskudd.

Kontormiljø i Landbruksdirektoratet
Seksjonssjef Linn Borsheim og Tim Leiss

– I Landbruksdirektoratet får du både muligheten til å fordype deg i konkrete saker og problemstillinger, løse oppgaver og jobbe med utredninger i team, og å bidra til veiledning og kompetanseheving i hele forvaltningsskjeden. Du får god mulighet til å øke kompetansen på generelle juridiske spørsmål, samtidig som du får innsikt i en faglig interessant sektor.

I Landbruksdirektoratet jobber det omtrent 35 jurister spredt på de ulike avdelingene og seksjonene.

– Sammensetningen av juristene består av alt fra nyutdannede, til erfarne jurister fra både offentlig og privat sektor. Samtidig som du får individuelt ansvar, vektlegges det oppfølging og samarbeid. Juristene er fordelt mellom avdelinger og fagseksjoner, men samles jevnlig i et felles forum der det drøftes problemstillinger som går utover det konkrete fagområdet. På den måten vil du inngå i både mindre og større fagmiljøer. 

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet.

– Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. For å løse dette oppdraget er vi avhengige av jurister som løser problemstillinger innenfor et mangfold av rettsområder. I tillegg til generell og spesiell forvaltningsrett, jobber vi med obligasjonsrett, anskaffelser, EØS-rett, erstatningsrett, personvern, odelsrett og mye mer. 

Landbruksdirektoratet forvalter virkemidler og tiltak innenfor blant annet arealbruk, klima, miljø, reindrift og økologisk produksjon. For å sikre avsetning for norske jordbruksprodukter, har vi overordnet myndighet til å forvalte importvernet for landbruksvarer og ordninger mot den landbaserte næringsmiddelindustrien. Vi følger pris- og markedsutviklingen i råvare- og matmarkedene tett, nasjonalt og internasjonalt. 

Hans Christian jobber som prosjektleder innen IT i Oslo 

Hans Christian Benestad er utdannet sivilingeniør i datateknikk, og har også en PhD innen systemutvikling. 

Hans Christian Benestad og lasering av Maerka
Hans Christian Benestad og lansering av Mearka, reinmerkesystem.

- Jeg begynte i direktoratet i 2015 fordi jeg jeg synes at dette er et veldig bra sted å jobbe for en som er interessert i digitalisering og programvareutvikling. Det er også svært givende å være prosjektleder på de store utviklingsprosjektene vi driver her, fordi alt dreier seg om å lage gode løsninger for den norske bonden. 

Jobben som prosjektleder består i hovedsak av å bistå interne avdelinger i utvikling av nye datasystemer. Systemene benyttes av norske bønder, men også kommuner og fylkesmenn rundt om i landet. Dette innebærer mye intern og ekstern dialog. Eksterne konsulenter gjennomfører også selve programmeringen, så det er mange som skal holdes orientert og involveres underveis i prosjektene. 

- Det mest lærerike er at du jobber i et miljø som ikke er blant de største i offentlig sektor, og det gjør at du lærer veldig mye innenfor mange forskjellige områder. Man får samarbeide med mange faglig dyktige folk som brenner for å lage gode løsninger for den norske bonden. Samtidig synes jeg vi har et veldig godt kvalitetsfokus når det gjelder utvikling av digitale løsninger. Det er en veldig spennende kombinasjon!