Til hovedinnhold

Landbruks- og matCERT

Landbruks- og matCERT er et responsmiljø for virksomheter underlagt Landbruks- og matdepartementet, dvs. NIBIO, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet har ansvaret for drift av Landbruks- og matCERT.

Landbruks- og matCERT har en kontaktpunktfunksjon, og har utelukkende ansvar for at IKT-sikkerhetshendelser blir rapportert fra virksomheten, eller gruppen av tilknyttede virksomheter, inn til NorCERT. CERT-miljøet vil også inneha ansvaret for at virksomhetene i sektoren mottar varsler som sendes fra NorCERT, eksempelvis varsler om pågående cyberangrep eller mulige fremtidige trusler.

Rapportering av sikkerhetshendelser*:

Skjema for hendelsesrapportering
landogmatcert@landbruksdirektoratet.no

*PGP-nøkkel

Kommunikasjon til oss skal krypteres. Vennligst benytt følgende PGP nøkler:

Fingeravtrykk:
06A8 9C1E E1E9 D611 CADF 085D 463A 82DD 456F 674A

pgp-key