Til hovedinnhold
Denne siden eksisterar på nynorsk

Midler til fjellandbruk

Til tiltak som bidrar til å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellandbruket. Gjelder Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, og Oslo og Viken.

Hvem kan søke

Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer innenfor landbruket, kan søke.

Hva du kan søke midler til  

Du kan søke midler til 

  • tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk, uten fokus på økt produksjon
  • utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpasning m.m.
  • satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m. 
  • skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • bedre utnytting av utmarksbeiteressursene 

Gjelder tiltak i Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, og Oslo og Viken.   

Hvordan søke 

Ta kontakt med Statsforvalteren i din region for mer informasjon.

Trenger du hjelp?

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke

Statsforvalteren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

For generelle henvendelser om ordningen, ta kontakt med Ann-Kathrin Billing i Landbruksdirektoratet på telefon 68606200. 

Finn din statsforvalter

Fant du det du lette etter?