Til hovedinnhold

Utlysning prosjektmidler til skognæringen 2023

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. 4,9 mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende inn skisser er 15. september.

Utviklingsfondet for skogbruket skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket. 

Fondet kan for eksempel støtte prosjekter om:

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket
  • Bærekraftig bruk av skogarealene
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

Fondet kan også tildele stipend til studier i utlandet. Stipendordningen skal bidra til å stimulere forskere og andre fagpersoner i skogbruket til videreutdanning eller spesialisering innenfor skogbruket og skogrelatert virksomhet, og gi internasjonal erfaring.

Praktisk informasjon

Søknadsfristen for skisser er fredag 15. september.

Prosjektsøknad gjøres i to trinn, i første omgang ber vi om skisser. Disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Styret vurderer alle innsendte skisser og avgjør hvilke som går videre til full søknad i løpet av oktober. Fristen for å sende inn full søknad er onsdag 15. november 2023. Styret vurderer de innsendte søknadene og avgjør hvilke som får finansiering i løpet av desember.

Fakta om fondet

Fondet får årlige bevilgninger over statsbudsjettet. I 2023 kan fondet dele ut ca. 4,9 mill. kroner. Fondet fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Fondet er normalt avgrenset til å gjelde prosjekter innenfor verdikjeden fra frø til industritomt.
 

Kontakt

Silje Stavdal