Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Midler til kompetanseutvikling i landbruket (KIL)

Gjelder midler til utvikling av nasjonale kompetansetilbud som bidrar til kompetanseutvikling for yrkesutøvere i landbruket.

Endringer i ordningen

Midler til kompetanseutvikling i landbruket (KIL) er lagt under ordningen Nasjonale tilretteleggingsmidler fra 2020 og lyses ikke ut som egne midler.

For deg som har fått tildelt midler før 2020

Utbetaling  

Utbetalinger baseres på påløpte og betalte utgifter, etter godkjent budsjett for prosjektet. Utbetaling kan gjøres to ganger per år.

Du kan få delutbetaling på inntil 75 prosent når en tilsvarende del av prosjektet er gjennomført. Ved delutbetaling skal det sendes inn en kort statusrapport om prosjektet. Sluttbetaling overføres når sluttrapport er sendt inn og ferdigbehandlet.

Hvis kostnadene i prosjektet blir mindre enn budsjettert, vil tilskuddet normalt bli avregnet med samme prosentsats som innvilget tilskudd.

Slik får du utbetalt pengene  

For å få penger utbetalt må du sende inn en utbetalingsanmodning på e-post til Landbruksdirektoratet. Bruk vår mal for utbetalingsanmodning og husk å legge ved statusrapport/ sluttrapport og prosjektregnskap.    

Utbetalingsanmodning

Melde om endringer

Hvis det blir forsinkelser eller endringer i prosjektet som har betydning for økonomi eller måloppnåelse, må du så snart som mulig gi skriftlig beskjed til Landbruksdirektoratet.

Du må redegjøre for, og begrunne endringer og eventuelt legge fram oppdatert prosjektbeskrivelse og budsjett. Landbruksdirektoratet skal godkjenne forsinkelser eller endringer.

Sluttrapport

Når tiltaket er sluttført skal du sende sluttrapport som gir en vurdering av om prosjektet har nådd målene som er omtalt i søknaden. Bruk vår mal for sluttrapport. Rapporten skal sendes på e-post til Landbruksdirektoratet, sammen med anmodning om sluttutbetaling.

I tillegg skal du legge med prosjektregnskap fra foretakets regnskap som viser budsjett og faktiske utgifter. Regnskapet skal føres slik at det enkelt kan sammenlignes med godkjent budsjett og finansieringsplan. Regnskapet skal være attestert av økonomiansvarlig hos virksomheten som eier prosjektet. Ved behov kan vi be om mer dokumentasjon i form av revisorattestert regnskap, kopi av faktura, utskrift av hovedbok, reskontro og bankutskrifter.

Frist for å sende sluttrapport: Så snart prosjektet er gjennomført og innen fristen i vedtaksbrevet.   

Mal for sluttrapport

Tilbakebetaling og avkorting      

Hvis det er gjort feil i utbetalinger, oppgitt feil opplysninger, eller det er gjort brudd på vilkår for tilskudd eller regelverk, kan Landbruksdirektoratet kreve tilbakebetaling og/eller avkorte tilskuddet. 

Viktige datoer

Frist for å gjennomføre:

innen fristen i vedtaksbrevet.

Frist for å sende sluttrapport:

så snart prosjektet er gjennomført og innen fristen i vedtaksbrevet.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med saksbehandler Eline Kvamme Hagen i Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?