Til hovedinnhold

Midler til regionale kompetansenettverk for lokalmat

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få faglig hjelp med videreutvikling og verdiskaping gjennom kompetansenettverkene.

Målgruppa for ordningen er små matbedrifter med opptil ti ansatte. Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter som ønsker å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer, eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Ulike kurs og andre kompetansetiltak blir tilbudt gjennom fem regionale kompetansenettverk. Det er mulig å delta på kurs i regi av et nettverk i en annen region enn den du har tilknytning til. I tillegg til det matfaglige tilbudet hos kompetansenettverkene er det mulig å få hjelp til å løse markedsutfordringer gjennom Matmerks tilbud om markedsføringstjenester.

Ta kontakt med nettverket i din region for mer informasjon om de ulike tjenestene. Dersom du driver innen reinnæringen, ta kontakt med kompetansenettverket i Nord-Norge.
Ansvaret for de regionale kompetansenettverkene for lokalmat lagt til fem fylkeskommuner. Den overordnede forvaltningen av ordningen ligger i Landbruksdirektoratet.

Kompetansenettverket i Sør-Norge

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ordningen som dekker fylkene Agder og Rogaland. For 2022 er kompetansenettverket i Sør-Norge tildelt 2 162 000 kroner.

Kontaktperson i Nofima - kompetansenettverket i Sør-Norge: Aase Vorre Skuland

Kompetansenettverket i Øst-Norge

Viken fylkeskommune har ansvaret for ordningen som dekker fylkene Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet. For 2022 er kompetansenettverket i Øst-Norge tildelt 3 215 000 kroner.

Kontaktperson i Nofima - kompetansenettverket i Øst-Norge: Stine Alm Hersleth

Kompetansenettverket i Vest-Norge

Vestland fylkeskommune har ansvaret for ordningen som dekker Vestland fylke. For 2022 er kompetansenettverket i Vest-Norge tildelt 2 162 000 kroner.

Kontaktperson hos Sogn Jord- og hagebruksskule - Kompetansenettverk i Vest-Norge: Aud Slettehaug

Kompetansenettverket i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for ordningen som dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. For 2022 er kompetansenettverket i Trøndelag tildelt 2 650 500. kroner.

Kontaktperson hos Mære landbruksskole - Kompetansenettverk i Trøndelag: Beth Tronstad

Kompetansenettverket i Nord-Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for ordningen som dekker fylkene Nordland og Troms og Finnmark. For 2022 er kompetansenettverket i Nord-Norge tildelt 2 510 500. kroner.

Kontaktperson hos NIBIO Holt - Kompetansenettverk i Nord-Norge: Frøydis Gillund 

Landbruksdirektoratet har forvaltningsansvaret for ordningen. 

Kontaktperson: Ann-Kathrin Billing
telefon: 416 00 603

Fant du det du lette etter?