Til hovedinnhold

Overskuddsmidler fra pengespill på hest

Tiltak og prosjekter som skal fremme hestesport, hestehold og norsk hesteavl.

I mars 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Det er Landbruksdirektoratet som har fått ansvaret for å forvalte disse midlene, og 2024 vil være det første året det skal lyses ut og tildeles midler over denne ordningen.

Landbruksdirektoratet vil nå jobbe videre med å utforme en forvaltningsmodell og tekniske løsninger for å kunne motta søknader basert på ny forskrift. Vi jobber nå med alle detaljene knyttet til dette nye tilskuddet. Nettsiden vil oppdateres med utdypende informasjon i mai/juni.

Hvor kommer midlene fra

Midlene fordeles etter forskrift for fordeling av overskuddet fra pengespill på hest § 5. Forskriften følger opp lov 18. mars 2022 om pengespill (pengespilloven) paragraf 14 der det fremgår at overskuddet fra pengespill på hest skal gå til organisasjoner som fremmer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl.

Hvem kan søke

Ikke-fortjenestebaserte organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om midler.

Hva du kan søke midler til

Du kan søke midler til tiltak eller prosjekter som skal bidra til å fremme hestesport, hestehold og norsk hesteavl.

Midlene skal gå til ikke-fortjenestebaserte formål. Det gis ikke driftsstøtte eller støtte til ren bedriftsutvikling. Det kan ikke søkes om tilskudd til allerede gjennomførte prosjekter eller tiltak.

Hvordan søker du

Landbruksdirektoratet vil lyse midlene på nettsidene. Der vil du finne en lenke til søkndadsskjema og informasjon om hvordan du skal søke.

Når kan du søke

Vi forventer at utlysningen vil publiseres i juni.

Fristen for å sende inn søknad vil stå i utlysningen.

Når kan du forvente å få svar

Det vil ta noen måneder å behandle alle søknadene etter at fristen for å sende inn søknader har gått ut. Det tas sikte på at alle skal ha få svar på sine søknader innen utgangen av desember 2024.

Fant du det du lette etter?