Overordnet mål med klassifiseringen er å la det være et likt og mest mulig objektivt system for håndtering av reinsdyrslakt i hele Norge uavhengig av slakteri og klassifisør. Systemet har vært i drift siden 2014, og administreres av et klassifiseringsutvalg. Systemet eies av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Klassifiseringsutvalget for reinsdyrslakt

Det faglige ansvaret knyttet til gjennomføringen og utviklingen av arbeidet med klassifisering av reinsdyrkjøtt ligger hos et klassifiseringsutvalg. Noen av oppgavene til utvalget er å vedta endringer i regelverket, behandle budsjettforslag, godkjenne en årlig handlingsplan og vurdere nye løsninger for videre utvikling i klassifiseringsarbeidet.

Klassifiseringsutvalget for reinsdyrkjøtt ble etablert i 2015, og består av fire representanter. Tre av representantene, inkludert utvalgets leder, er oppnevnt fra NRL. Den fjerde representanten er oppnevnt fra Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund (PRL). Animalia er sekretariat i møtene til klassifiseringsutvalget, mens Landbruksdirektoratet er observatør.

Under møtene til utvalget føres det protokoller.

Klassifiseringshåndboken

Regelverket som er gjeldende i forbindelse med klassifisering av reinsdyrslakt finnes i en egen klassifiseringshåndbok. Klassifiseringshåndboken gir nyttig informasjon til de norske reinsdyrslakteriene og for reindriftsutøverne. Regelverket stiller krav til klassifisering, pussing av slakt, veiing og merking av slaktene.