Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på samisk

Tidligpensjon for reindriftsutøvere

Gjelder tidligpensjon til leder av siidaandel, og til leder av siidaandel og ektefelle eller samboer.

Hvem kan søke?

Leder av siidaandel kan søke om tidligpensjon, eller sammen med ektefelle eller samboer søke om tobrukerpensjon. Du/dere kan også søke om forhåndstilsagn om du/dere har rett til tidligpensjon som er gyldig 12 måneder. Du/dere trenger ikke sende ny søknad hvis dere oppfyller vilkårene for tidligpensjon i tolvmånedersperioden tilsagnet er gyldig.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?