Ansvar

Som ny skogeier er det viktig å bli kjent med eiendommen din, hvilke ressurser du skal forvalte og ikke minst bli kjent med eiendomsgrensene dine. Dette kan du gjøre på flere måter. Det beste er hvis du har muligheten til å gå opp eiendomsgrensene med forrige eier. Hvis du i tillegg har tilgang på digital skogbruksplan, så har du et godt grunnlag til å bli kjent med din nye skogeiendom og hvilke ressurser du skal forvalte. Alternativt kan man finne mye informasjon om eiendommen via Gårdskart (NIBIO).  

Som skogeier er du ansvarlig for aktiviteten i skogen din. Dette gjelder også selv om du setter bort arbeidet til andre. Trenger du hjelp med å gjennomføre aktiviteter i skogen, kan det være lurt å kontakte det/de stedlige skogeierandelag i ditt område. Dette gjelder også hvis du har behov for skogbruksplan. 

Opprette foretak

De fleste støtteordningene i landbruket går til de som driver næringsvirksomhet. Som ny bonde/skogeier må du derfor etablere et foretak og registrere det i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene). Du registrerer foretaket ditt via altinn.no

Når du har fått et organisasjonsnummer må du kontakte kommunen for å få registrert foretaket ditt og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret. 

Sertifisering

For å kunne selge tømmer til en seriøs kjøper, må du være sertifisert. For å sikre sporbarheten helt frem til forbruker må alle ledd i verdikjeden være sertifisert, fra skogeier til industri og sluttprodukt.  

Det er i dag to sertifiseringsordninger for skog i Norge, Norsk PEFC Skogstandard og FSC. Det er svært liten forskjell i krav til skogbehandling og miljøhensyn mellom de to miljøstandardene. Forskjellen er i hovedsak knyttet til kontrollrutiner og rapporteringskrav.  

PEFC er verdens største organisasjon for skogsertifisering. Paraplyorganisasjonen er per i dag tilstede i 41 land gjennom nasjonale organisasjoner og globalt er totalt 260 millioner hektar skog PEFC-sertifisert. Norge var i år 2000 ett av de første landene som fikk sitt nasjonale sertifiseringssystem godkjent av PEFC. Det er krav om at de nasjonale systemene skal revideres hvert femte år, og Norges har nettopp vært gjennom tredje revisjon og regodkjenning. 

Les mer om PEFC Norge og standardene på PEFC Norges hjemmeside

Hva innebærer sertifisering 

For de aller fleste skogeiere innebærer det en gruppesertifiseringsordning. Både skogeierandelslag og NORSKOG kan tilby dette. 

Les mer om skogbruk og sertifisering på Norges Skogierforbunds nettsider.  

Les mer om NORSKOG og sertifisering på NORSKOGs hjemmesider