Til hovedinnhold

Søk i innhold for landbruket

19 treff for: Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 2 Bruk av landbruksvikar

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-2-bruk-av-landbruksvikar?resultId=0.0&searchQuery=Landbruksvikar

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet?resultId=1.0&searchQuery=Landbruksvikar

Utlysning av midler til kartlegging av tilgangen på avløsere og landbruksvikarer og hvordan den kan styrkes

/nb/prosjektmidler/alle-prosjektmidler/midler-til-utredninger-og-forprosjekt-for-jordbruks-og-matforskning/utlysning-kartlegging-av-tilgangen-pa-avlosere-og-landbruksvikarer-og-hvordan-den-kan-styrkes?resultId=2.0&searchQuery=Landbruksvikar

Tilskot til landbruksvikarverksemd

/nn/ordningar/jordbruk/tilskot-til-landbruksvikarverksemd?resultId=3.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk?resultId=4.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 1 Føremål

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-1-foremal?resultId=5.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 4 Tilskot

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-4-tilskot?resultId=6.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk - § 3. Generelle vilkår

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel/forskrift-om-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-med-videre--kommentarer-til-regelverk/arkiv/2023/forskrift-om-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-med-videre-kommentarer-til-regelverk/-3.generelle-vilkar?resultId=7.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk - § 3. Generelle vilkår

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel/forskrift-om-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-med-videre--kommentarer-til-regelverk/-3.generelle-vilkar?resultId=8.0&searchQuery=Landbruksvikar

Hastebestillinger fra jordbruksoppgjøret 2023 i gang

/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/hastebestillinger-fra-jordbruksoppgjoret-2023-i-gang?resultId=9.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskning: Midler til utredninger og forprosjekt 2024

/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/forskning-midler-til-utredninger-og-forprosjekt-2024?resultId=10.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 8 Ikraftsetjing

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-8-ikraftsetjing?resultId=11.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - Innledning

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/innledning?resultId=12.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 3 Søknad og rapportering

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-3-soknad-og-rapportering?resultId=13.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 7 Avkorting av tilskotet mv.

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-7-avkorting-av-tilskotet-mv?resultId=14.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 5 Administrasjon, dispensasjon og klage

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-5-administrasjon-dispensasjon-og-klage?resultId=15.0&searchQuery=Landbruksvikar

Søkje om bygging av landbruksveg

/nn/ordningar/eiendom/sokje-om-bygging-av-landbruksveg?resultId=16.0&searchQuery=Landbruksvikar

Forskrift om tilskot til landbruksvikarordninga - kommentarer til regelverk - § 6 Opplysningsplikt og kontroll

/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-om-tilskudd-til-landbruksvikarvirksomhet/forskrift-om-tilskot-til-landbruksvikarordninga-kommentarer-til-regelverk/-6-opplysningsplikt-og-kontroll?resultId=17.0&searchQuery=Landbruksvikar

Tilskot til vegbygging i skog

/nn/ordningar/skogbruk/tilskot-til-vegbygging-i-skog?resultId=18.0&searchQuery=Landbruksvikar