Til hovedinnhold

Internasjonal handel

Landbruksdirektoratet innhenter statistikk på utenrikshandel med landbruksvarer fra SSB. Figurene under viser historisk utvikling i import og eksport av landbruksvarer, målt i verdi og mengde.