En del av miljøvirkemidlene i landbruket, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskudd (RMP) og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, er rettet mot å skjøtte og utvikle biologisk mangfold. Under presenteres statistikk over tiltak som skal ta vare på og utvikle biologisk mangfold i jordbruket.