Under finner du statistikk for utvikling i miljøtemaet kulturminner og kulturmiljø basert på tall fra de økonomiske virkemidlene regionalt miljøtilskudd (RMP), utvalgte kulturlandskap (UKL) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).