Tallene er oppgitt per driftsår (1. april til 31. mars). De er beregnet ut fra informasjon fra listeførte slakterier, og inkluderer ikke privat salg og eget forbruk. Tall for siste driftsår (merket med *) er foreløpige tall fra Animalia og innrapportert slakt til Landbruksdirektoratet. 

Hele reindriften
DriftsårTotal slaktevekt (i tonn)Antall slaktGjennomsnittsvektGjennomsnittspris (kr/kg)Andel kalv (%)
2022/2023*1 40859 05823,8107,6377%
2021/20221 44665 32722,194,2381%
2020/20211 16450 43923,0982,2874%
2019/20201 54171 14921,6575,4281%
2018/20191 60172 81821,9979,0979%
2017/20181 28257 36622,3575,7277%
2016/20171 74076 32922,8072,3576%
2015/20161 64175 36521,7758,7080%
Gjennomsnittspris (pris per kilo) reineier får fra slakteriet hvert driftsår.
Område2019/20202020/20212021/20222022/2023*
Øst-Finnmark71,9482,0299,57110,59
Vest-Finnmark68,1474,5785,74101,00
Troms96,43100,36103,67117,88
Nordland85,0584,4594,60109,42
Nord-Trøndelag74,8178,6485,56104,78
Sør-Trøndelag og Hedmark81,1282,0389,91106,63
Reinlag89,2892,39100,39113,36
Hele reindriften75,4282,2894,23107,63
Gjennomsnittspriser hittil i år
MånedGjennomsnittspris kr/kg
Mars 2023-
Februar 2023-
Januar 2023104,22*
  
Desember 2022109,57*
November 2022105,81*
Oktober 2022106,32*
September 2022107,41*
  

*tall for siste driftsår er foreløpige, små endringer kan forekomme.