Til hovedinnhold

Tilskudd til jordbruksforetak

Produksjons- og avløsertilskudd utbetales direkte fra Landbruksdirektoratet etter søknad. Pristilskudd utbetales sammen med oppgjør for leveranser av egg, slakt, melk og ull.

Hvilke opplysninger vises på denne siden? 
Tilskuddene vises som sum for landet, fylker, kommuner eller det enkelte foretak. Hvert nivå kan utvides til å vise tall for de enkelte tilskuddsordningene. For produksjons- og avløsertilskudd skjer utbetalingen året etter søknadsåret. Ved valg av år i søkeløsningen er det for produksjons- og avløsertilskudd utbetalt tilskudd for det valgte søknadsåret som vises. Selve utbetalingen skjedde året etter søknadsåret. F.eks. ved å velge 2022 vises produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022, som ble utbetalt i 2023. Eventuelle trekk i tilskuddet vises ikke, bortsett fra bunnfradrag for produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingene på i alt om lag 1 450 mill. kroner som det ble avtalt ved jordbruksoppgjøret 2022 skulle utbetales i 2022, er ikke med i tilskuddsbeløpene som vises her.
Les mer om hva tallene forteller.

Når offentliggjøres utbetalt tilskudd?
Hovedutbetalingen av produksjons- og avløsertilskuddet skjer i slutten av februar, på grunnlag av søknader levert foregående år. Utbetalt produksjons- og avløsertilskudd offentliggjøres kort tid etter dette. Tallene oppdateres i juni for å få med utbetalinger som har skjedd i etterkant av hovedutbetalingen. Det vil blant annet inkludere søknader som ikke var behandlet ferdig ved hovedutbetalingen.
Pristilskudd offentliggjøres i mars, året etter at utbetalingene har funnet sted.
Les mer om de enkelte tilskuddsordningene.

Datasett som inneholder bl.a. tilskuddsopplysningene på foretaksnivå kan lastes ned fra data.norge.no:
Produksjons- og avløsertilskudd
Pristilskudd

Søk i tabellen under gjøres ut fra foretakets navn og valgt søknadsår/produksjonsår, og kan i tillegg avgrenses til fylke og kommune.

Totalt utbetalt hele landet
Antall foretak
Produksjonstilskudd kr
Avløsertilskudd kr
Pristilskudd kr
Fylke
Antall foretak
Produksjonstilskudd kr
Avløsertilskudd kr
Pristilskudd kr