Grunnlaget for denne statistikken er data som samles inn i skogfondssystemet. Registreringene er knyttet til utbetaling av skogfondsmidler og/eller tilskudd. Tiltak hos skogeiere som ikke benytter skogfond, eller som ikke søker tilskudd, kan derfor falle ut av statistikken.

Sidene er sist oppdatert 14.3.2024.

Skogfond