Her finner du statistikk over skogsvegbygging i Norge, både skogsbilveger og traktorveger. For skogsveger bygd med tilskudd er kilden ØKS (Økonomisystem for skogordningene). For skogsveger bygd uten tilskudd er opplysningene innhentet fra kommunene via Statsforvalterne.

Oppdatert 16.2.2023