Omsetningsrådet vedtok 22. juni 2020 endringer i regelverket rådet forvalter. Denne siden gir en oversikt over regelverksendringene, samt bakgrunnen og forarbeidet som ligger til grunn for regelverksendringene.

Informasjon om forarbeider og endringer i Omsetningsrådets regelverk vedtatt 22. juni 2020