Til hovedinnhold

Søk tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet 2025

Landbruksdirektoratet lyser ut 18 millioner til nasjonalt Klima- og miljøprogram (KMP) Det er ønskelig at prosjekter som støttes raskt kommer til nytte for bonden.

Les hele utlysingen på Landbruksdirektoratets hjemmesider for nærmere omtale og prioriteringer for 2025.

Ønsker løsninger for klima- og miljøutfordringer

Programmet støtter praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som bidrar til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø innen seks temaområder:

  • Klimatilpasning
  • Klimagassutslipp
  • Jord og jordhelse
  • Naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet
  • Forurensning til vann, jord og luft
  • Økologisk landbruk

I år lyser vi også ut midler til prosjektet: Veiledningsmateriale for dokumentasjon av gårdens gjødselressurser

Hvem kan søke

Utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist er 15. september 2024.

Mål om mer bærekraftig jordbruk

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til positive miljøverdier og bidra til at matproduksjon kan skje med minst mulig forurensning. Landbruket skaper kulturlandskap som er viktige miljøbidrag, og i et endret klima er det behov for dyrkningssystemer som er robuste og tilpasningsdyktige. Innenfor disse temaene ønsker vi å støtte nye prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling.

Pengene til Klima- og miljøprogrammet er bevilget over Jordbruksoppgjøret 2024.  Klima- og miljøprogrammet har en utlysing for nasjonale prosjekter (denne utlysingen), og i tillegg lyser statsforvalteren ut midler til regionale prosjekter første kvartal 2025. Du kan finne mer informasjon om sistnevnte på statsforvalterens hjemmesider.

Viktige datoer

15

sep

Frist

Fant du det du lette etter?