Til hovedinnhold

Søke om nydyrking

Gjelder godkjenning av plan for fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark, eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i over 30 år.

Hvem kan søke?

Grunneier og leietaker kan søke.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt ditt landbrukskontor

Kontaktinformasjon til landbrukskontoret finner du vanligvis på kommunens nettsider.

Landbrukskontoret kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?