Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Søke om nydyrking

Gjelder godkjenning av plan for fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark, eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i over 30 år.

Hvem kan søke?

Grunneier og leietaker kan søke.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?