Til hovedinnhold

Tilskudd til avrensordningen for potet

Ordningen gjelder levering av frasorterte poteter til produksjon av potetsprit og potetstivelse, og tilskudd til prisnedskrivning for potetsprit og potetstivelse. 

Hvem ordningen gjelder  

Godkjente omsetningsledd kan inngå avtale med produsent av rektifisert potetsprit, potetstivelse og glykose om levering av avrenspotet. Med omsetningsledd menes foretak der matpotet utgjør hele eller deler av forretningen/foredlingen. Produsent av rektifisert potetsprit, potetstivelse og glykose kan søke om tilskudd til prisnedskriving. 

Hvordan delta  

For å bli med i ordningen om levering av avrenspoteter, må foretaket godkjennes av Landbruksdirektoratet. Deretter kan foretaket inngå avtale om leveranse med produsent av potetsprit, potetstivelse og glykose. 

Søk om godkjenning som omsetningsledd for å delta i markedsordningen for potet

For å søke om tilskudd til prisnedskriving ved produksjon av potetsprit, potetstivelse og glykose, ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Kort om ordningen 

Avrensordningen for poteter skal sikre avsetning av norskproduserte, frasorterte poteter i tilknytning til potetproduksjon, omsetning av poteter og potetforedling. Prisen på avrenspotet fastsettes i jordbruksavtalen. 

Avrenset brukes som råstoff til produksjon av rektifisert potetsprit, potetmel og glykose. Produsenter av disse produktene kan søke om tilskudd til prisnedskriving. Prisnedskrivingen utbetales etter solgt volum/mengde av henholdsvis potetsprit og potetstivelse. Satsene fastsettes i jordbruksavtalen. 

Vilkår

  • Det kan gis prisnedskrivingstilskudd etter jordbruksavtalens satser til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse som tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter.
  • Produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse skal, innenfor intervallet 80 til 120 prosent av avtalt årlig leveranse, tilby pris på avrens som fastsatt i jordbruksavtalen.
  • Avtalt kvantum avrenspoteter kan avgrenses til omsetningsleddets gjennomsnittlige leveranse av avrens de siste tre år før avtalen blir inngått. 

Fant du det du lette etter?